Bever Holding heet u welkom

NV Bever Holding

N.V. Bever Holding (Bever Holding) is een vastgoedonderneming. Zij is actief in een breed spectrum van vastgoedactiviteiten. De primaire activiteit is vastgoedontwikkeling. Het verwerven, verhuren en beleggen in vastgoed zijn ook activiteiten waarmee Bever Holding nu, of in de toekomst, actief zal zijn.

Bever Holding is gevestigd te Wassenaar en heeft een notering aan Euronext Amsterdam.

Wat wij doen

NV Bever Holding

image00399

N.V. Bever Holding

N.V. Bever Holding (Bever Holding) is een vastgoedonderneming. Zij is actief in een breed spectrum van vastgoedactiviteiten. De primaire activiteit is vastgoedontwikkeling. Het verwerven, verhuren en beleggen in vastgoed zijn ook activiteiten waarmee Bever Holding nu, of in de toekomst, actief zal zijn. Bever Holding is gevestigd te Wassenaar en heeft een notering aan Euronext Amsterdam.
5913743D-1C21-4E9C-9A28-009DB4A32158_1_105_c

Missie & Strategie

De missie van Bever Holding is om door het investeren in vastgoed en vastgoedontwikkeling winst te realiseren en daardoor een meerwaarde te creëren voor haar aandeelhouders. Bever Holding voorziet deze doelstelling te verwezenlijken enerzijds door de projecten in haar vastgoedportefeuille uit te ontwikkelen en daarmee meerwaarde te realiseren. Anderzijds zal worden gestreefd naar de verwerving van renderend (bestaand) vastgoed teneinde een positieve kasstroom te genereren. Bij de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille zal per project worden bezien of dit wordt toegevoegd aan het vastgoed in exploitatie dan wel wordt verkocht aan derden.