Privacy Statement

N.V. Bever Holding respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij doen aan minimale persoonsgegevensverwerking en uw privacy is bij ons gewaarborgd. Niettemin willen wij u graag op het volgende attenderen:

Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website correct te laten werken zonder foutmeldingen.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde bekendmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan derden zonder voorafgaande toestemming uitgezonderd in het kader van het verstrekken van diensten en informatie die u aanvraagt, of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn dit te doen of wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verwerkt.

Uw rechten

Indien u uw gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen of vragen heeft over dit Privacy Statement, kunt u contact opnemen door een email te zenden aan: info@beverholding.nl

Wijzigingen

N.V. Bever Holding behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen en adviseert u om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit Privacy Statement is gewijzigd op 14 oktober 2022