CategoriesProjecten Nederland

Overzichtskaartje Oosteinderpolder en Vosse- en Weerlanerpolder. De paars ingekleurde percelen betreffen eigendom Bever Holding.

Locatie:Hillegom 
Adres:Oosteinderlaan 
Kadastrale gegevens: meerdere nummers 
Kadastraal oppervlak:38 hectare 23 are 52 centaire 
Status:Gras- en cultuurland 
Programma:nader te bepalen